Op de Rails – 2014 – nr. 11 (november)

Goederendienst Nederland

door Emiel de Block

In het railgoederenvervoer zijn er weinig veranderingen te melden ten opzichte van een half jaar geleden. Overnames van vervoerpakketten blijven regelmatig plaatsvinden, wat geïnteresseerden soms weer naar de camera doet grijpen: een andere locomotief of route. Vervoerders ondervinden de nadelen dat Emmerich alleen nog met locomotieven met ETCS te bereiken is. ProRail en Keyrail fuseren op organisatorisch vlak en op Europees niveau is een aantal veranderingen aangekondigd die gunstig kunnen uitpakken voor vooral de op het achterland gerichte goederenstromen.

150 jaar tram in Nederland (vervolg op OdR 2014-10)

door Johan Blok

De geschiedenis van de elektrische tram in de wereld, gevoed vanuit een stroombron buiten het voertuig, begon in de zomer van 1879. Toen reed zo’n tram, bestaande uit een tweeassig locomotiefje en drie lorries die elk plaats boden aan zes personen, op de Nijverheidstentoonstelling
in Berlijn. Het was een uitvinding van Werner von Siemens en gemaakt door de firma Siemens & Halske van Werner von Siemens en Johan G. Halske.

Blauwe Belgische diesellocomotieven

door Sicco Dierdorp

Of diesellocomotieven reizigerstreinen wel of niet elektrisch kunnen verwarmen, is voor velen niet meer dan een triviaal gegeven. Bij de NS kwamen diesellocomotieven voor reizigerstreinen bijna nooit voor. In veel andere landen was dat dan weer zo gewoon dat het weinig interessant gevonden werd, vooral als er geen sprake was van een specifieke uiterlijke herkenning.

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel deze jaargang
bestel oud nummer