Op de Rails – 2013 – nr. 5 (mei)

De opmerkelijke reis van loc 1315

door Team 1315

Bij vertrek uit Lengerich is de 1315 tussen de V100 2335 van Nesa en de 78 468 van Eisen bahn-Tradition geplaatst. Doordat de stoomlocomotief ook tractie leverde, leek het af en toe of de 1315 in brand stond; 28 maart 2013. Foto: Team 1315

Elektrische locomotief 1315, een NS-veteraan uit 1956, dreigde door gebrek aan een goede overdekte stallingsruimte in de open lucht te moeten verpieteren. Uiteindelijk kwam er een oplossing in de vorm van het museum Eisenbahn-Erlebniswelt in Horb (Duitsland), dat de locomotief in bruikleen wilde opstellen. Voor het zover was, moest er heel wat gebeuren, want hoe komt een dergelijke locomotief zonder al te hoge kosten op zijn plaats van bestemming? Verslag van de ingewikkelde organisatie van een avontuurlijke rit met diverse tractievormen door twee landen.

Mijn ontdekking van de Brabantse buurtspoorwegen

door Maurits van Witsen

Lijn B (Brussel – Leuven) te Leefdaal wisselplaats met twee elkaar kruisende standaardtramstellen op 18 augustus 1958. Foto: Maurits van Witsen

In de jaren veertig waaierden vanuit Brussel niet minder dan 26 verschillende interlokale tramlijnen in elf richtingen uit over een net van ongeveer driehonderd kilometer. De auteur van dit artikel werd daar als nietsvermoedende, uit Nederland verhuisde jongen mee geconfronteerd en ging op ontdekkingsreis. Een artikel zonder uitgebreide nummerlijsten, dat vooral een indruk wil geven van
hoe een vijftienjarige zonder internet en andere bronnen in een moeilijke periode de wereld van de toen nog omvangrijke en afwisselende Belgische Buurtspoorwegen ontdekte.

De treinstellen plan T (vervolg)

door J.M. ten Broek

Treinstel 531 in de bollenvelden bij Heemstede op 19 april 2009. De trein is op weg naar Den Haag Centraal. Foto: Dennis Koster.

In de vorige aflevering van deze reeks artikel viel te lezen dat de treinstellen plan T bij hun grote revisie tussen 1982 en 1986 overgingen naar een nieuw revisieschema. Materieel kreeg voor die tijd om de vijf jaar revisie, waarbij de derde een grote revisie was. Het nieuwe schema voorzag in revisie om de zevenenhalf jaar, waarbij om-en-om een kleine en een grote revisie gegeven zouden worden.
Na de grote revisie zag het er voor plan T naar uit dat het na zevenenhalf jaar nog één kleine revisie zou krijgen en nog eens zevenenhalf jaar later (vanaf het midden van de jaren negentig) buiten dienst zou gaan op de respectabele leeftijd van dertig jaar, overeenkomstig het oudere stroomlijnmaterieel. Dat het heel anders is gelopen, zal menigeen bekend zijn. De treinstellen kregen zelfs nog een uitgebreide renovatie en hielden het nog meer dan een decennium extra vol.

Variatie op het Belgische spoor

door Gijs Kool

Op 27 augustus 2012 was containertrein 65451 Piacenza (I) – Liège-Bierset vertraagd en kwam daardoor bij daglicht door Cheratte.Crossrail-locomotief DE6301 verzorgde de tractie. Foto: Maarten Schoubben.

Waar de reizigerstak van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) nog het alleenrecht heeft op het spoor in België is dat voor de goederentak, NMBS Logistics (het voormalige B-Cargo) allang niet meer het geval. Mede door vernieuwde concurrentiewetgeving van de Europese Unie is het aantal nieuwe spoorwegondernemingen dat zich in België richt op goederenvervoer sinds 2002 snel gegroeid, net als de problemen bij NMBS Logistics. België was niet vroeg met de invoering van concurrentie op het spoor, want pas in 2002 was Dillen & Le Jeune Cargo (DLC) de eerste die de strijd aanging met het toenmalige B-Cargo. Op succes hoefde DLC niet lang te wachten; één jaar na de start had men diverse contracten voor het rijden van met name containertreinen tussen Antwerpen en Duitsland binnen. Hoewel DLC het zelf uiteindelijk niet redde (het bedrijf werd overgenomen door het Zwitserse Crossrail), vormde het de wegbereider voor een groot aantal andere private goederenvervoerders.