Op de Rails – 2011 – nr. 12 (december)

De spoorwegdienstregeling 2012

door Hans Scherpenhuizen

Plan V-stellen 965 en 952 als trein 8050 onderweg van Emmen naar Zwolle. In december 2012 neemt Arriva de dienst over. Loozen, 23 oktober 2011.Foto: Bob Visser.

-De dienstregeling met ingangsdatum 11 december 2011 vormt het sluitstuk van de jaarlijkse aanpassingen en verbeteringen die in 2007 zijn gestart en niet – zoals voorzien – al in 2009 konden worden verwezenlijkt, omdat hogesnelheidsplannen verbleekten zo snel als zij opdoken. Het saldo van de veranderingen in de binnenlandse dienstregeling op het Hoofdrailnet is ook dit keer weer: nog meer heldere kwartierpatronen. In de loop van 2012 wordt het aantal treinen over de hogesnelheidslijn stapsgewijs uitgebreid, waarbij de Fyra-frequentie tussen Amsterdam, Schiphol stijgt van twee naar vijf keer per uur. Het zesde pad per uur is gereserveerd voor Thalys. Dit leidt al in december 2011 tot grootschalige aanpassingen van de binnenlandse treindienst in de westelijke Randstad, want uiteindelijk past er maar een beperkt aantal treinen over het traject Amsterdam Centraal en Schiphol (de Westtak).

Het jaar 1986 bij de NS

door J.M. ten Broek

Een ”˜Klompentrein′ in de duinen tussen Overveen en Zandvoort met de locomotieven 2222 en 2216. Voor het vervangen van de draagconstructie van de bovenleiding was Haarlem-Zandvoort langdurig buiten dienst, maar rond Pasen zette NS dit materieel van ver buiten de Randstad in om toch treinvervoer te bieden. Foto: Roelof Hamoen.

-Een kwart eeuw geleden was er bij de spoorwegen in Nederland sprake van een geleidelijke vernieuwing van het materieelpark, waarbij het materieel uit de vroege jaren vijftig werd vervangen en dat van de Beneluxdienst vernieuwd. De verbouwingen en uitbreidingen ten westen van Amsterdam werden voltooid met de indienststelling van de Westtak. De kleinschalige goederendienst bleef gestaag op de terugtocht en leidde in 1986 tot de sluiting van het roemruchte baanvak Nieuwersluis – Uithoorn. De 1500’en gingen, de eerste reclamestellen verschenen. De traditionele Koninginnedagrit van de NVBS vatte dat jaar veel samen van de belangrijkste ontwikkelingen op spoorgebied van dat jaar. De rit stond in het teken van het afscheid van de elektrische locomotieven serie 1500 en van de laatste Haarlemmermeerlijn, Nieuwersluis – Uithoorn, terwijl NS zo vriendelijk was de trein al over de Westtak in Amsterdam te laten rijden voordat deze officieel geopend was.

Een jaar bij vier trambedrijven

door Maurits van den Toorn

Activiteiten van het ′Rijdend Tram Museum′ in Hellevoetsluis. De locs 50 en 56 in actie tijdens de Vestingdagen op 17 augustus 1986.Foto: Huub van Keulen.

Bij een terugblik naar een kwart eeuw geleden valt op dat juist toen de fundamenten werden gelegd voor enkele belangrijke projecten, de railverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen en (nog minder concreet) RandstadRail tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Als we ”˜met de kennis van nu’ terugkijken op de gebeurtenissen van toen, dan valt op dat praktisch alle voornemens van toen zijn gerealiseerd. Rotterdam kreeg z′n metro-uitbreiding naar Capelle en bijna alle uitbreidingsplannen in Amsterdam zijn uiteindelijk uitgevoerd, zoals verlengingen naar Diemen, Sloten en het VU-ziekenhuis. Grappig is dat het enige plan waarover in 1986 door de Amsterdamse gemeenteraad een ”˜definitief besluit′ werd genomen, namelijk de vertramming van buslijn 15, uiteindelijk juist niet is gerealiseerd. Latere ontwikkelingen hebben, waarschijnlijk echt definitief, het plan voor omzetting in een tramlijn achterhaald.

Amersfoort, 12-11

door Aad de Meij en Raymond Kiès

De vier kleurstellingen die de 1200′en in hun NS-tijd hebben gehad geflankeerd door de loc die het symbool was van het tachtigjarige jubileum van de NVBS. Apeldoorn, 12 november 2011.Foto: Jens Wapenveld.

Het idee om ‘iets′ met de 1200′en te doen is niet nieuw. Al toen het einde van de 1200′en bij ACTS naderde, ontstond het plan een locestafette te organiseren met ′ergens halverwege′ een line-up van alle nog aanwezige locs; jammer genoeg kwam het er niet van. Toen de NVBS in februari de 1254 in Amersfoort onder grote belangstelling als reclameloc presenteerde, waren we aangenaam verrast hoeveel mensen voor een enkele 1200 op de been waren. Omdat dit jaar de NVBS tachtig jaar bestaat en het op 31 oktober zestig jaar geleden was dat de 1201 de fabriek in Utrecht verliet, zagen we voldoende redenen een nieuwe poging voor een 1200-reünie te wagen, dit keer wel met succes.