Op de Rails – 2007 – Nr. 11 (November)

NS in Engeland: Northern Rail

door Michiel van Ballegoijen de Jong

Na Mersey Rail ditmaal aandacht voor de veel grotere concessie Northern Rail in het gebied waar de bakermat van de spoorwegen ligt. Het gaat bij Northern Rail om een net dat vrijwel even groot is als het net van NS in Nederland en bijna twee keer zoveel stations.

De Loetschberg-basistunnel

door Rene Platjouw

Door de opening van de Loetschberg-basistunnel is de spoorcapaciteit tussen Bern en Milaan sterk uitgebreid. Een beschrijving van de bouw van dit technische hoogstandje.

De eerste Amsterdamse achtassers (2)

door Hans de Haan

Tweede deel van de technische beschrijving en de levensloop van de klassieke gelede wagens van het GVB in Amsterdam.