Op de Rails – 2006 – Nr. 4 (April)

De Nederlandse Stoomlocomotieven: aanvullingen op het boek

door Paul Henken

In mei 2005 verscheen de achtste, sterk uitgebreide druk van het stoomlocomotievenboek van Waldorp. Onderzoek heeft sindsdien alweer enkele nieuwe feiten aan het licht gebracht, onder meer over de verkoop van locs.

De Franse Spoorwegen in beweging: de diesellocomotieven van de SNCF

door Sicco Dierdorp

Derde deel van de reeks artikelen over het materieel van de SNCF. Ondanks de elektrificatie spelen diesellocs nog steeds een belangrijke rol, zij het slechts op secundaire verbindingen en in de goederendienst. Er staan bovendien grote veranderingen op stapel.

Nottingham – na 68 jaar weer een tram

door Gerard Stoer

Het Britse Nottingham heeft sinds maart 2004 weer een trambedrijf. De terugkeer van de tram in Groot-Brittannie is tot dusverre niet in alle opzichten een succesverhaal, maar de ervaringen in Nottingham zijn bovengemiddeld positief.