Op de Rails – 2005 – Nr. 5 (Mei)

Het NVBS-jubileum in 2006

door Frits van der Gragt

Een vooruitblik op de plannen en wensen voor het 75-jarig jubileum van de vereniging.

Materieeloverzichten Belgie stand per 1 januari 2005

Het jaarlijkse overzicht van het materieel bij alle reguliere spoor- en trambedrijven bij onze zuiderburen.

De oergeschiedenis van de NZH

door Peter Kranenburg en Dick van der Spek

Het verhaal over het allereerste begin van de NZH, een gebrekkige stoomtramlijn tussen Oegstgeest en Hillegom.

Roemenie, een groot rijdend trammuseum (vervolg)

door Jan Jaap Carels en Ap Everaarts

Tweede en laatste deel van de inventarisatie van de huidige stand van zaken bij de trambedrijven in Roemenie.