Op de Rails – 2005 – Nr. 3 (Maart)

150 jaar per trein van Amsterdam naar Parijs

door M.C.J. Broos

De geschiedenis van de belangrijke internationale verbinding Amsterdam – Brussel – Parijs, met veel aandacht voor de (tanende) positie van station Roosendaal.

Lusten en lasten

door Bert Steinkamp

De grote arbeidsonrust bij het NS-personeel over het ”˜rondje rond de kerk&emp; kon worden bezworen door een nieuwe dienstindeling waarbij lusten en lasten evenredig over de verschillende standplaatsen zouden worden verdeeld. Hoe zit deze verdeling in elkaar en – belangrijker wellicht – is iedereen het ermee eens?

Het wel en wee van de Amsterdamse tramserie 8G (vervolg)

door Hans de Haan

Tweede en laatste deel van de geschiedenis van deze weinig succesvolle serie trams.