Op de Rails – 2004 – Nr. 8 (Augustus)

125 jaar geleden: de eerste stoomtram in Nederland (vervolg)

door Frits van der Gragt

Tweede en laatste deel van het korte overzicht van de geschiedenis van de stoomtram in ons land. De laatste en ”˜modernste&emp; bedrijven komen ditmaal aan de orde.

Taurus: een stier uit Oostenrijk; het succes van een locomotieftype

door Sjoerd Bekhof en Raymond Kies

De van origine Oostenrijkse locomotieven van de serie 1016/1116 zijn zich aan het ontwikkelen tot een van de Europese standaardtypen nu steeds meer maatschappijen deze locs of afgeleiden daarvan aanschaffen.

Vermiste NS-stoomlocomotieven, aanvullingen en correcties

door Paul Henken

In het OdR-septembernummer van 2003 stond een overzicht van de levensloop (voor zover bekend) van de NS-stoomlocs die in de Tweede Wereldoorlog definitief oostwaarts verdwenen. Over zestien van deze locomotieven zijn nieuwe gegevens boven water gekomen.

NS-materieel in de voormalige Doitsj′n Kraijtsj′n Pliek

door Otto Dijkstra

Nog een overzicht, ditmaal van het NS-materieel dat na 1945 op het grondgebied van de latere DDR – inderdaad, de Doitsj&emp;n Kraijtsj&emp;n Pliek – is gebleven en daar in veel gevallen nog tot diep in de jaren zestig heeft dienstgedaan.

NS-materieel in de voormalige Doitsj′n Kraijtsj′n Pliek