Op de Rails – 2004 – Nr. 7 (Juli)

125 jaar geleden: de eerste stoomtram in Nederland

door Frits van der Gragt

Ter gelegenheid van het jubileum een terugblik op de aanleg en uitrusting van de eerste stoomtramlijnen in ons land.

De spoorwegen van Joegoslavie (vervolg)

door Tomas Meyer-Eppler

Tweede en laatste deel van dit artikel, waarin de situatie wordt geschetst na de oorlog: het gemeenschappelijke spoorwegbedrijf is sindsdien uiteengevallen en elk land heeft zijn eigen bedrijf gekregen.

Het Joegoslavische smalspoornet: speurtocht naar restanten

door Paul Engelbert

Tot het midden van de jaren zeventig had Joegoslavie een tamelijk uitgebreid net van smalspoorwegen. Wat is er zo&emp;n dertig jaar na dato nog van terug te vinden?

Industriele stoomtractie in Servie en Bosnie

door Marco Moerland

Zelfs heden ten dage vindt er in Europa nog – op beperkte schaal – rangeerwerk met stoomlocomotieven plaats op lijnen die zeer zeker geen museumbedrijf zijn. Een rondgang en een materieeloverzicht.

De spoorlijn Tongeren – Aken (aanvulling)