Op de Rails – 2004 – Nr. 4 (April)

Citadis-trams voor Rotterdam

door Bas Schenk

Voor de vernieuwing en uitbreiding van het materieelpark heeft de RET bij Alstom zestig Citadis-trams aangeschaft. Een beschrijving van het nieuwe tramtype en de eerste ervaringen in de dagelijkse praktijk.

Het railvervoer van Akzo Nobel (vervolg)

door Roef Ankersmit en Henk Kolkman

Het tweede deel van het artikel over het railvervoer bij de ”˜zoutpoot&emp; van dit chemieconcern, met een beschrijving van de verschillende wagons voor zout- en chloorvervoer die er in de loop der jaren zijn geweest.

Het SGB-Masterplan 1999 vijf jaar later

door Maykel Kastelijn

De Stoomtrein Goes – Borssele heeft vijf jaar geleden een ambitieus plan voor een grootscheeps openbaarvervoermuseum in het Zeeuwse gepresenteerd en is voortvarend aan de slag gegaan met het verwerven van gebouwen, materialen, rijtuigen en goederenwagons. Hoe hangt de vlag er vijf jaar later bij?