Op de Rails – 2004 – Nr. 10 (Oktober) Themanummer Den Haag

Een eeuw tramlijn 9 van de HTM

door Johan Blok

In augustus 1904 begon de exploitatie van de elektrische beugeltram met lijn 6 tussen Plein en Kurhaus. Een overzicht van de ontwikkelingen rond deze lijn in de afgelopen eeuw.

Den Haag en het spoor

door J.G.C. van de Meene

De band tussen spoor en tram is in Den Haag altijd innig geweest: beide spoorwegmaatschappijen exploiteerden tramverbindingen met Scheveningen, deels zelfs met goederenvervoer. Een beschrijving van de ontwikkelingen op spoorweggebied en de raakvlakken met de tram.

140 jaar railverkeer naar Scheveningen

door Herman Berghuijs

Niet alleen lijn 9 verbond en verbindt Den Haag met Scheveningen, er waren en zijn ook andere tram- en spoorlijnen.

Een eeuw elektrisch tramnet van de HTM

door Johan Blok

In honderd jaar zijn er tal van verschillende concepten geweest (zoals het Tramplan 1927 en het plan-Lehner) voor de ontwikkeling van het tramnet. Wat is er de afgelopen eeuw van de diverse plannen terechtgekomen?