Op de Rails – 2003 – Nr. 6 (Juni)

De geschiedenis van Oving Spoor (aanvulling)

door diverse schrijvers

De spoorwerken Utrecht

door Frans Storm van Leeuwen

In de jaren dertig trokken de grote spoorwerken in Amsterdam-Oost veel aandacht. Min of meer tegelijkertijd vonden er in Utrecht vrijwel even ingrijpende verbeteringen aan het spoor plaats, die hierdoor enigszins in de schaduw zijn gebleven. Ten onrechte: de moderniseringen waren van groot belang voor spoor- en wegverkeer.

De toekomst van de tram in Belgie (vervolg)

door Luc Koenot

Tweede en afsluitende deel van het overzicht over de stand van zaken in Belgie, met dit keer aandacht voor Antwerpen, Gent, de Kustlijn en Charleroi.

Trams in Japan: een sfeerbeeld (deel 1)

door Frits van der Gragt

Japan is voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show. Op spoorweggebied is het land in veel opzichten leidend in de wereld, maar er is ook op tramgebied genoeg te zien, zo blijkt.