Op de Rails – 2003 – Nr. 5 (Mei) Themanummer Belgie

Het nieuwe gezicht van de NMBS

door Marius Broos

De Belgische Spoorwegen hebben de afgelopen jaren grote hoeveelheden nieuw materieel aangeschaft, zowel voor de reizigers- als voor de goederendienst. Een beschrijving van de belangrijkste aspecten van de nieuwe locs, rijtuigen en treinstellen.

De spoorweg Antwerpen-Linkeroever – Gent

door Hans de Herder en Jean-Pierre Schenkel

Het was in 1845 de eerste regionale lijn in Belgie, en waarschijnlijk de eerste voor openbaar personenvervoer gebouwde smalspoorlijn in Europa. Na een roemloos bestaan werd de lijn opgenomen in het Belgische normaalspoornet.

De elektrische spoorweg Brussel – Tervuren

door Hans de Herder en Jean-Pierre Schenkel

De eerste elektrische 187spoorlijn in Belgie was de reeds lang verdwenen voorstadslijn tussen Brussel en het chique Tervuren, die enige gelijkenis met de Nederlandse Hofpleinlijn niet ontzegd kan worden. In 1970 viel het doek.

Het Belgische spoorwegerfgoed

door Arno Verhagen

Hoewel Belgie nog steeds geen nationaal spoorwegmuseum heeft, is er op verschillende plaatsen een indrukwekkende hoeveelheid bewaard materieel te vinden. Een overzicht van wat er allemaal aan spoorwegerfgoed bewaard is gebleven.

Van diesel tot meerspanningslocomotief; over de infrawerkzaamheden in de Ardennen

door Joost de Waal

De afgelopen jaren zijn de belangrijkste verbindingen door de Ardennen gemoderniseerd en geelektrificeerd. Wat is er allemaal aan de spoorlijnen hier veranderd?

Uit de hoogtijdagen van de Brusselse tram

door Maurits van Witsen

Een sfeerverhaal over belevenissen met de Brusselse tram in en kort na de Tweede Wereldoorlog.

De toekomst van de tram in Belgie

door Luc Koenot

De hoogtijdagen van de tram in Brussel mogen dan sinds lang voorbij zijn, er is voor de tram wel degelijk (weer) een toekomst weggelegd in de Belgische hoofdstad, nu er geen nieuwe grootschalige metroavonturen meer te verwachten zijn.