Op de Rails – 2003 – Nr. 11 (November)

Vijftig jaar geleden: de NS in 1953

door Herman Berghuijs

De zo langzamerhand traditionele terugblik tegen het einde van het jaar op een halve eeuw geleden. De watersnood in Zuidwest-Nederland en twee ernstige ongelukken zorgden ervoor dat 1953 een turbulent jaar voor de NS was. Ondertussen schreed de modernisering van het spoorwegnet voort – de IJssellijn werd geelektrificeerd, de eerste Blauwe Engelen verschenen op het toneel – en verloor de stoomlocomotief in snel tempo terrein.

Bilbao: nieuw trambedrijf in (bijna) oude stijl

door Maurits van den Toorn

De Noord-Spaanse industriestad heeft sinds kort weer een klein trambedrijf met enkele opmerkelijke karakteristieken. Bovendien heeft de stad een moderne metro en een aantal metersporige regionale spoorlijnen.

De Hedjaz-spoorlijn in Syrie en Jordanie

door Marco Moerland

De gloriejaren van de Hedjaz-lijn in het Midden-Oosten liggen reeds lang achter ons, maar als gevolg daarvan is deze lijn een relict van lang vervlogen tijden gebleven. Want waar elders ter wereld is een spoorlijn aan te treffen die nog geheel de sfeer van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ademt?