Op de Rails – 2003 – Nr. 1 (Januari)

De ontwikkeling van Randstadrail

door Maurits van den Toorn

Rotterdamse metro naar Den Haag, Haagse sneltram naar Zoetermeer is kort samengevat de strekking van Randstadrail. Een terugblik op de verschillende planvarianten, een beschrijving van de toekomstige situatie en enige kritische noten over het uiteindelijke resultaat.

Inzet van het materieel van NS Reizigers

door J.M. ten Broek

Een nieuwe aflevering van de reeks artikelen over de inzet van geel en blauw op het Nederlandse spoor, waarbij wederom het gebruik van het woord ”˜omloop&emp; zorgvuldig is vermeden.

Stoompontdienst Enkhuizen – Stavoren

door Jan Kok

Tussen 1899 en 1936 was er niet alleen personenvervoer over de Zuiderzee tussen Noord-Holland en Friesland, maar ook een stoompontdienst waarmee goederenwagens werden overgezet.

Circletramlijn 20

door Chris Vonk

Een korte geschiedschrijving van de in september 2002 gesneefde Amsterdamse tramlijn 20. Gezien alle perikelen rond de lijn valt het nog mee dat de tramlijn het vijfeneenhalf jaar heeft uitgehouden.