Op de Rails – 2001 – Nr. 6 (Juni)

Inzet van het materieel van NS Reizigers

door J.M. ten Broek

Andermaal blijkt hoezeer de theorie en de praktijk van een materieelomloop van elkaar afwijken. Niet voor iets is het woord omloop uit de titel van deze in principe oneindige reeks artikelen verdwenen…

De geschiedenis van Oving Spoor (deel 2)

door Gerard de Graaf

Het slot van de geschiedschrijving van Oving, met overzichten van alle geleverde en verhuurde locomotieven.

De tram is terug in Stockholm

door Frans Kristensen

Een beschrijving van de nieuwe tramlijn 22 in het zuiden van de Zweedse hoofdstad, met een kort overzicht van de geschiedenis van het railvervoer ter stede.

De tramweg Kaatsheuvel – Capelle (aanvulling)

door J.W. Sluiter

De elektrische tram Utrecht – Zeist (aanvulling)

door H. de Herder

Ferkeltaxen, het einde tegemoet (aanvulling)

door Wilhelm Pflug

De modernisering van de Renfe (aanvulling)

door J.H. Stork

Het ontdekken van Spaanse trambedrijven (aanvulling)

door G. Stoer