Op de Rails – 2001 – Nr. 5 (Mei)

De spoorwegdienstregeling 2001/02

door Bert Steinkamp

Een overzicht van de (beperkte) veranderingen die de reiziger met ingang van 10 juni te wachten staan.

De geschiedenis van Oving Spoor (deel 1)

door Gerard de Graaf

De firma Oving was een opmerkelijk bedrijf: niet alleen handelde de onderneming in rails en spoor- en tramwegmaterieel, het richtte zelfs een spoorwegmaatschappij op. Ook de bouw van loodsen en andere staalconstructies behoorde tot het activiteitenpakket.

De RET tijdens de oorlogsjaren – persoonlijke herinneringen

door Maarten van den Toorn

Rotterdam werd als geen andere stad in Nederland door de oorlog geteisterd. Dat liet ook zijn sporen na op het openbaar vervoer in en rond de stad.

Spoorkaartjes verzamelen

door Max Ockeloen

Het verzamelen vanspoorkaartjes was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een activiteit die meer voeten in de aarde had dan tegenwoordig.

Renovatie rijtuigen ICR – vernieuwingen binnen het revisieprogramma

door Quintus Vosman

De opknapbeurt van de rijtuigen ICR is nog steeds niet goed op gang gekomen. Wel is inmiddels duidelijk hoe de gemoderniseerde rijtuigen eruit zullen zien.