Op de Rails – 2001 – Nr. 2 (Februari)

Ferkeltaxen, het einde tegemoet

door Raymond Kies

Het einde nadert voor deze Nebenbahnretter uit de DDR. Deze voertuigjes hebben evenals hun West-Duitse soortgenoten een weinig opvallende carrière gehad, maar vormden decennialang een kenmerkend onderdeel van het Oost-Duitse spoorlandschap.

Materieeloverzichten Nederland, stand per 1 januari 2001

Het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken op materieelgebied. Statische voertuigen worden vanaf heden niet meer vermeld om een al te ver uitdijen van dit overzicht te voorkomen.

De elektrische tram Utrecht – Zeist (vervolg)

door H. de Herder

Tweede en laatste deel van de geschiedenis van deze tramlijn, met aandacht voor de kwestie waarom deze drukke en populaire lijn zo nodig weg moest.