Op de Rails – 2000 – Nr. 9 (September)

De goederendienst in Nederland – Dienstregeling 2000/2001

door Joost de Waal

Een overzicht van de veranderingen in de Nederlandse goederendienst. Railion onderscheidt nu een rompnet en een flexnet en ShortLines heeft zich begeven op de markt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De beremming van spoorwegmaterieel (deel 10)

door A.H.W. Schoester

Ditmaal aandacht voor de samenstelling van remblokken en de gevolgen die dit heeft voor vonkvorming, remgeluid en het (al dan niet plotseling) tot stilstand komen. Fabrikanten van remblokken en -voeringen blijken de samenstelling van hun product op verrassende wijze geheim te willen houden.

De eerste serie Amsterdamse gelede trams (deel 2)

door Erik Swierstra

Vervolg en slot van het artikel over de oudste serie gelede trams van het Amsterdamse GVB, dat ruwweg de periode behandelt tussen de ´vergeling´ begin jaren zeventig en de sloop, resp. overbrenging naar Polen, begin jaren negentig.