Op de Rails – 2000 – Nr. 8 (Augustus)

De honderdjarige Amsterdamse tramlijn 10

door H.J.A. Duparc en F. van der Gragt

Een overzicht van een eeuw elektrische trams op de ´stamlijn´ van het Amsterdamse tramnet, die na precies honderd jaar nog steeds voor een groot deel over zijn oorspronkelijke route rijdt.

Van trolley naar beugel in Amsterdam

door H.J.A. Duparc en N. Veerkamp

Het Amsterdamse trambedrijf was in zijn beginjaren een van de weinige gebruikers van de trolley in Nederland. Zonder veel succes, zoals blijkt uit dit artikel.

De eerste serie Amsterdamse gelede trams (deel 1)

door Erik Swierstra

In 1957 arriveerden de eerste gelede trams op draaistellen bij het Amsterdamse GVB. Na jarenlang te hebben gesukkeld met grotendeels verouderd materieel beschikte het bedrijf ineens over het nieuwste van het nieuwste. De tram ging daarmee een nieuwe toekomst tegemoet.

Het project Historische Archieven Nederlandse Spoorwegen

door J.G.C. van de Meene

Een kort overzicht van de gang van zaken rond de archieven van de Nederlandse Spoorwegen, die vorig jaar zijn overgedragen aan het Utrechts Archief, het zogenoemde project ´Hans´.

Tramvervoer bij Euro 2000

door Luc Koenot en Bas Schenk

Het Europees Kampioenschap voetbal zorgde in juli voor veel extra drukte voor het openbaar vervoer in de speelsteden. Een overzicht van de manieren waarop de verschillende bedrijven die drukte te lijf gingen.