Op de Rails – 2000 – Nr. 12 (December)

Stalen postrijtuigen opgespoord

door Otto Dijkstra

Van de vooroorlogse stalen postrijtuigen van NS blijken er in de oorlog meer verplicht te zijn verkocht aan de Deutsche Reichspost dan tot dusverre werd aangenomen.

Vijftig jaar geleden : de NS in 1950

door Herman Berghuijs

De jaarlijkse terugblik op de situatie bij de spoorwegen vijftig jaar geleden. In 1950 beschouwden de spoorwegen de wederopbouw als afgesloten. Als symbool van de vernieuwing arriveerden de eerste locs van de serie 1100 en de eerste bijpassende turquoise rijtuigen.

De beremming van spoorwegmaterieel (deel 11)

door A.H.W. Schoester

De laatste aflevering van deze reeks, met aandacht voor remmen bij hoge snelheden en een aantal voorbeelden van gevallen waarin het misging.

Kamelentractie op de steenbokskeerkring

door Henry van Amstel

Een korte spoorlijn in Carnarvon in West-Australie blijkt in het verleden een wel heel ongebruikelijke tractievorm te hebben gehad.