Op de Rails – 2000 – Nr. 11 (November)

Afscheid van de DB-locomotieven serie 103

door Raymond Kies

Het einde nadert voor de markante locomotieven van de serie 103, die jarenlang het paradepaardje vormden van de Deutsche Bundesbahn. De laatste exemplaren gaan naar verwachting in juni 2001 buiten dienst.

Heilig Land

door Henk Kolkman

In de zomer van 1998 is het kleine trambedrijfje van het Bijbels Openluchtmuseum bij Nijmegen vrijwel onopgemerkt ter ziele gegaan. Een terugblik op een minibedrijf dat dertien jaar heeft bestaan.

Tramlink brengt de tram terug in Londen

door Ciril van Hattum

Met de komst van de tramlink Croydon in mei 2000 keerde na bijna een halve eeuw de tram terug in de Londense agglomeratie.

Nieuwe exploitatievormen bij Russische trambedrijven

door Karel Hoorn

Enkele trambedrijven in Rusland gaan op inventieve wijze de problemen te lijf die zijn ontstaan na de economische en politieke omwentelingen in de voormalige Sovjet-Unie.

Furka Bergstrecke verlengd naar Gletsch

door Marcel Schuring

Sinds de laatste berichten over de Bergstrecke in Op de Rails van januari 1993 is er een hoop gebeurd. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen sindsdien.

De eerste serie Amsterdamse gelede trams (aanvulling)

door Thonis van der Weel

Oresundforbindelsen geeft treinen Zweden vaste grond (aanvulling)

door Peter Wijshake