Op de Rails – 2000 – Nr. 1 (Januari) Millenniumnummer

Spoorwegen in Nederland een eeuw geleden

door Bert Steinkamp

Wat was er allemaal, pecies honderd jaar geleden? Verrassend is vooral de constatering dat heel veel er nog niet was, waaronder een groot aantal verbindingen dat inmiddels reeds lang vergeten is.

Ter gedachtenis aan de trams van de twintigste eeuw

door A. Dijkers

Ook bij de tram een terugblik op honderd jaar geleden, met aandacht voor zaken die in overzichten vaak niet aan de orde komen, zoals verwarming en verlichting, en de snelheden waarmee de reizigers hun bestemming bereikten. Opmerkelijk is dat trambedrijven betrekkelijk snel telefoonlijnen installeerden voor de interne communicatie.

Van millenniumproof naar milleniumproef

door Dick van Alphen en Joost Smit

Een toekomstblik op de ontwikkeling van de mobiliteit in de Amsterdamse regio, met een overzicht van de projecten die &emp;in de pijplijn”” zitten.

Op de rails in de 21e eeuw

door Maurits van Witsen

Aan het begin van de nieuwe eeuw een voorspelling over de ontwikkelingen die de komende decennia te verwachten zijn.