Op de Rails – 1999 – Nr. 9 (September)

De Oberweissbacher Bergbahn

door Ciril van Hattum

In een ontoegankelijk deel van het Thueringerwald ligt sinds de jaren twintig de Oberweissbacher Bergbahn, een combinatie van een funiculaire en een adhesie-spoorlijn. Hoewel de lijn vooral voor goederenvervoer werd aangelegd, is nu alleen nog het vervoer van personen onder wie veel toeristen van belang.

De beremming van spoorwegmaterieel (deel 5)

door A.H.W. Schoester

Vervolg van de reeks artikelen over remmen, met in deze aflevering aandacht voor de invoering van de elektropneumatische rem. Dit werd noodzakelijk door de komst van langere en zwaardere treinen. NS voerde dergelijke remmen in op de treinstellen plan T en plan V.

De spoorweg Lage Zwaluwe – s-Hertogenbosch

door Marius Broos

Een uitgebreide beschrijving van het wedervaren van deze spoorlijn door het noorden van de provincie Noord-Brabant (de Langstraat). Niet voor niets stond de lijn bekend als de ´halvezolenlijn´, want een vetpot is de exploitatie nooit geweest. In 1950 eindigde het personenvervoer, en ook het goederenvervoer nam steeds verder af. Alleen naar Oosterhout is nu nog een gering vervoer van goederen.

Nieuw metromaterieel voor Rotterdam

door Bas Schenk en Maurits van den Toorn

Een beschrijving van de 42 nieuwe metrorijtuigen die momenteel door fabrikant Bombardier Transportation aan de RET worden geleverd. De wagen zijn volgens een nieuwe bouwmethode samengesteld en bevatten een groot aantal noviteiten op technisch gebied.