Op de Rails – 1999 – Nr. 8 (Augustus)

Een lagevloertram van Nederlands fabrikaat

door Frits van der Gragt

Bij de Europese aanbesteding van 95 lagevloertrams voor het GVB Amsterdam en zestig voor de RET heeft zich verrassenderwijs een Nederlands consortium gemeld met een geheel nieuw tramontwerp.

Vlissingen, knooppunt van openbaar vervoer in de jaren dertig (deel 2)

door Max Ockeloen

Het tweede deel over Vlissingen in het jaar 1934, met speciale aandacht voor de trambedrijven in en rond de stad, de veerdiensten met Breskens en de activiteiten van de KLM.

Het Register Railgebonden Historische Objecten

door Kees Wielemaker

Op 25 maart is het Register Railgebonden Historische Objecten geopend. Doel van het register is het inventariseren en categoriseren van alle ´rollende objecten´ uit de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Voertuigen krijgen in het register een beoordeling op grond van representatiewaarde, zeldzaamheidswaarde, attractiewaarde, etc. In eerste instantie bevat het register 35 voertuigen.