Op de Rails – 1999 – Nr. 11 (November)

Het normaalsporige tramnet in en om Haarlem (deel 2)

door Peter Kranenburg en Dick van der Spek

Het tweede deel van de geschiedenis van de Haarlemse tramlijnen 1 en 5. Het mislukken van plannen tot uitbreiding van het tramnet naar nieuwe woonwijken in het noorden van de stad luidde onafwendbaar het einde van de stadstram in, en in het kielzog daarvan ook de opheffing van de tram naar Leiden.

Auferstanden aus Ruinen – DDR en DR tien jaar na de val van de muur

door John Krijgsman

Een terugblik op de catastrofale situatie waarin land en spoorwegen in 1989 verkeerden, en een overzicht van de ontwikkelingen sindsdien: veel nieuwe verbindingen over de Duits-Duitse grens kwamen sindsdien weer in dienst, maar daar tegenover staat de sluiting van een groot aantal regionale spoorlijnen. Beide ontwikkelingen zijn overigens nog niet ten einde (zie de nieuwspagina).