Op de Rails – 1999 – Nr. 10 (Oktober)

De beremming van spoorwegmaterieel (deel 6)

door A.H.W. Schoester

Vervolg van de reeks artikelen over remmen, met in deze aflevering de beschrijving van enkele moderne typen remkranen in Nederlands spoorwegmaterieel, en voor het alleroudste remsysteem: de handrem.

Het normaalsporige tramnet in en om Haarlem (deel 1)

door Peter Kranenburg en Dick van der Spek

Sinds 1878 reden er trams door Haarlem, dat zich in de eerste decennia van deze eeuw tot een stad met een zeer afwisselend tramnet ontwikkelde, ondanks de meesel vijandige houding van het gemeentebestuur jegens dit moderne vervoermiddel. Een terugblik op de normaalsporige lijnen, met als belangrijkste stadstramlijn 1, die precies vijftig jaar geleden werd opgeheven.

De Ceintuurbaan te Rotterdam

door Herman Berghuijs

Op 1 mei 1999 was het honderd jaar geleden dat de Ceintuurbaan te Rotterdam voor het treinverkeer werd geopend. Deze verbinding was vooral van belang voor het goederenverkeer en voor internationale treinen van en naar Hoek van Holland.

Vlissingen, knooppunt van openbaar vervoer in de jaren dertig (aanvulling 1)

door R. de Laat en D.W. Eveleens Maarse

De spoorweg Lage Zwaluwe – s-Hertogenbosch (aanvulling)

door P.A. van den Broek