Op de Rails – 1997 – Nr. 2 (Februari)

De goederendienst van NS Cargo – Wijzigingen in de winterdienst 1996/1997

door Joost de Waal

Materieeloverzichten Nederland – Stand 1 januari 1997

Omloop van het NS-materieel – Wijzigingen in de jaardienst 1996/97

door J.M. ten Broek

Smalspoor tussen Doppeladler en Tito

door Hans van Lith

Sarajevo, een beschadigde tram in een beschadigde stad

door Marco Moerland