Op de Rails – 1996 – Nr. 5 (Mei)

Tramlijn Openluchtmuseum Arnhem geopend

door Erik Swierstra

De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (deel 1)

door Jacq. Van der Meer

Het stadionvervoer bij de Amsterdamse tram (deel 1)

door H.J.A. Duparc

De voortgang van de privatisering van de Britse Spoorwegen

door Rudi Lagerweij

De Transrapid

door Frans Blanker

Boemelend door de poesta (aanvulling)

door Gerard Stoer en Paul Engelbert