Op de Rails – 1996 – Nr. 12 (December)

De uitbreiding van het Rotterdamse metronet

door Jacq. Van der Meer

Vijftig jaar geleden : de NS in 1946

door Herman Berghuijs

Nieuwe motorrijtuigen voor NS Reizigers – mDDM, locomotief met zitplaatsen

door J.M. ten Broek

Opnieuw een tram in Oberhausen

door Maurits van den Toorn