Op de Rails – 1996 – Nr. 11 (November) Themanummer goederenvervoer

Tonnen en kilometers – Goederenvervoer per spoor, een analyse

door Bert Steinkamp

Goederenvervoer veertig jaar terug

door H. de Herder

Terugblik op het goederenvervoer per tram

door A. Dijkers

Shortlines in Noord-Amerika

door Cock Koelewijn

Zwaar goederenvervoer

door R. Ankersmit, Frits van der Gragt en Richard Latten