Op de Rails – 1994 – Nr. 10 (Oktober)

De HSL in Nederland

door J.C. de Jongh

Moderne elektrische tractie – Beknopte technische beschrijving

door Hans de Haan

Frieslands eerste spoorweg – Staatslijn B Harlingen – Nieuweschans (deel 2)

door L. Bijkerk

De levensloop van de museum-DE3 – Zestig jaar stroomlijnmaterieel in Nederland

door P.W. van der Vlist

HTM-lijn 1 in Delft naar Tanthof doorgetrokken

door Dirk ten Grotenhuis

De spoorwegen in Tsjechie en Slowakije (aanvulling)

door Ernst van Gulden en A. Kleijn