Op de Rails – 1990 – Nr. 12 (December)

De Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij-Stations en halten

door Evert Heusinkveld

De elektrificatie van de spoorwegen in het noorden van Belgie

door Marius Broos

1990 in vogelvlucht – Bijzondere treinen in beeld

Open bijwagens in Amsterdam (aanvulling)

door H.J.A. Duparc

Rails rond Londen (aanvulling 1)

door B.H. Steinkamp