Op de Rails – 1989 – Nr. 5 (Mei) Themanummer 125 jaar tram in Nederland

125 jaar tram in Nederland

door H.J.A. Duparc

Over de eerste vijftig jaren van de tram

door A. Dijkstra

Het goederenvervoer bij de Nederlandse tramwegen

door W.D.J. Cramer

1899-1989, negentig jaar elektrische trams in Nederland

door H. Hondius

Een oorlogstram in Scheveningen

door J. Voerman

PCC-cars bij de HTM

door Frits van Dam

Heeft de tram nog toekomst?

door E.C.H.N. Zeevenhoven