Op de Rails – 1989 – Nr. 11 (November) met kleurenbijlage NS-150

Van Micheline tot spoorbus

door Hans de Haan

Het museummaterieel van de HTM (deel 2)

door Johan Blok

Vaste oeververbinding over de Storebaelt

door H. de Herder

Kleurenbijlage NS-150

NS-150 van dag tot dag

door Marcel van Ee en Rein Korthof

Stoomdepot Utrecht 1989

door Rein Korthof en Erik Louw

Overpeinzingen bij de laatste tentoonstellingsdag

door Hans de Herder