Op de Rails – 1987 – Nr. 6 (Juni) Themanummer Oostenrijk

150 jaar spoorwegen in Oostenrijk

door H. de Herder

Het materieel van de OeBB

door Ludger Kenning

Stern & Hafferl – Een voorbeeld van vroege privatisering

door Frits van der Gragt

De Grazer tram

door Balt Korthals Altes