Op de Rails – 1987 – Nr. 4 (April)

Het trek-duwbedrijf in de Beneluxdienst 1974-1987

door J.M. ten Broek

De STIBANS

door H.J. Eijssens

De rechthoekige locomotievenloods met werkplaats te Roosendaal

door M.C.J. Broos

Het smalspoormaterieel van de OSM en de NBM (deel 2)

door H. de Herder

Lagevloertrams in West-Europa

door Chris Vonk