Op de Rails – 1987 – Nr. 10 (Oktober)

De Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij – Beknopt overzicht van de lijnen (deel 2)

door J.G.C. van de Meene, R. Ankersmit en S. Eeftens

Het NS-goederenwagenpark – Stand op 1 januari 1987

door J.H.M. Nahon en R. Ankersmit

Omloop van het NS-materieel – Winterdienst 1987/88

door J.M. ten Broek

Tien jaar geleden DB-stoom ten einde

door Rein Korthof

De tram van Nantes

door Arthur Staal

Uitbreidingsplannen voor het stedelijke railnet te Amsterdam

door Chris Vonk