Op de Rails – 1986 – Nr. 10 (Oktober)

De machinist en zijn vierkante stoomtram-locomotief

door J.R. van Bergen

Ontsporingen bij de HIJSM in de jaren 1850-1852

door R.T. Jongerius

De tram van Lille – Roubaix – Tourcoing

door Arthur Staal

Elektrische locomotieven in de rangeerdienst in Belgie

door M.C.J. Broos

Het behoud van Antwerpen Centraal

door M.C.J. Broos

Het werkliedenvervoer in Rotterdam Zuid

door H. Waldorp