Op de Rails – 1985 – Nr. 7 (Juli)

Sporen door het Heilige Land

door R.G. Klomp

Het spoorboekje buitenland

door J.H. Broers

Materieelomloop van de NS zomerdienst 1985

door J.M. ten Broek en M.M.C. Jaspers

Nogmaals de tram in Ha Noi

door D.G.W. Mol