Op de Rails – 1984 – Nr. 4 (April)

De Amsterdamse ringspoorbaan

door E. Swierstra

Heerenveen en de spoorwegen

door L. Bijkerk

Het nieuwe station te Heerenveen

door J.C. de Jongh

Toentertijd – 75 jaar landelijke rijdrekening

door R.G. Klomp

De Intercityplannen van de NMBS (aanvulling)