Op de Rails – 1983 – Nr. 7 (Juli)

Het jaar te kijk

door J.C. de Jongh

Materieelomloop NS zomerdienst 1983

door J.M. ten Broek en P.W. v.d. Vlist

Tramremise Zichtenburg

door J.H. Broers

Opening Hemtunnel

door J.A. Bonthuis

100 jaar Drachenfelsbahn

door H.A. van Lith

Het nieuwe spoorboekje (buitenland)

door J.H. Broers

De Waalbrug te Nijmegen

door J.A. Bonthuis

Beoordeling van de rij-eigenschappen van spoorrijtuigen

door H.J. Hofkamp

Nieuws uit Indonesie (aanvulling)