Op de Rails – 1983 – Nr. 4 (April)

De nummering van het dienstmaterieel van de NS

door J.H.M. Nahon

Paardetractie

door G. Vrijburg

SGLM : Le Chemin de Fer de Saint-Georges-de-Commiers a La Mure (aanvulling)

25 jaar Trans Europ Express (deel 3)

door R. Ankersmit

De Brohltal-Eisenbahn (deel 2)

door J.C. de Jongh

Stoom bij de OeBB

door M. Bokslag

Het railverkeer en de Wet Geluidhinder

door R. van Hattum

Spoorwegsluitingen honderd jaar geleden (aanvulling)

door M.C.J. Broos

Nieuwe Intercityplannen van de NMBS (deel 2)