Op de Rails – 1983 – Nr. 11 (November)

Santpoort – Velsen – IJmuiden

door J.C. de Jong

Het smalspoor van de Maatschappij Griendtsveen

door H. Sluijters

Southern Railway in Maastricht (deel 2)

De Semmeringbahn

door B.A. van Reems

25 jaar Trans Europ Express (deel 6)

door R. Ankersmit

Stukgoederenvervoer per trein wordt verder beperkt (deel 2)

door R. Ankersmit

De ontwikkeling van de spoorwegelektrificatie in Nederland (aanvulling 2)

De geschiedenis van de PCC-serie 1001-1024 van de HTM (aanvulling)

door J. Blok