Op de Rails – 1983 – Nr. 10 (Oktober)

De Rotterdamse Allanstellen

door P.D.B. Bakker

De tram Den Haag – Loosduinen

door J.W. Sluiter

Ongevallen in het jaar 1920

door R.T. Jongerius

Uitbreiding van het Haagse tramnet

door J.H. Broers

De ontwikkeling van de spoorwegelektrificatie in Nederland (aanvulling)

De spoorlijn Rotterdam – Den Haag – Scheveningen van de ZHESM (aanvulling)

75 Jaar bovenleidingconstructies (aanvulling)