Op de Rails – 1982 – Nr. 9 (September)

De geschiedenis van de Amsterdamse tramlijn 14

door H.J.A. Duparc

25 jaar Trans Europ Express (deel 2)

door R. Ankersmit

Het Antwerps Trammuseum

door M. Ockeloen

Het net Henegouwen van de NMVB

door J.J. Carels en E. Swierstra