Op de Rails – 1982 – Nr. 1 (Januari)

Terugblik Jubileumjaar

door J.H. Broers

De toekomst van twee smalspoorlijnen in het noorden van de DDR

door M. Ockeloen

De Nederlandsche BuurtSpoorweg-Maatschappij in oorlogstijd

door T. Hobma

Innsbruck (deel 2)

door J.J. Carels

MBS-locomotief 2