Op de Rails – 1981 – Nr. 5 (Mei)

De Veenendaallijn

door J.H. Broers

Kesteren – Amersfoort

door J.G.C. van de Meene en R. Ankersmit

De Schiphollijn

door J.H. Broers

De laatste jaren van de oude Veenendaallijn

door O.T. Kleijne

Een sein- en blokreglement voor het baanvak Terneuzen-Sluiskil uit 1871

door B.R. van Dijk

Een Nederlandse Mallet-locomotief voor het Spoorwegmuseum

door Frits van der Gragt