Op de Rails – 1980 – Nr. 6 (Juni)

Het werkmaterieel van de Haagse Tram

door R.G. Klomp

Nieuwe getrokken rijtuigen voor de NS

door J.H. Broers

Materieel46 aangepast voor vervoer van rolstoelgebruikers

door P.W. van der Vlist

Het nieuwe spoorboekje

door J.H. Broers

Uit vroeger tijden

door H.G. Hesselink

De nieuwe uniforme kentekening van goederenwagens (aanvulling)