Op de Rails – 1980 – Nr. 12 (December)

De spoorwegen in Belgie

door Y. Steenebruggen en G.J. Nieuwenhuis

Intercityplannen van de NMBS

door J.H. Broers

Nieuwe Belgische museumlijnen?

Werkautomaterieel Gemeentetram Amsterdam

Het tramwegnet in het Rijn- en Ruhrgebied (deel 3)

door Frits van der Gragt

Tien jaar Nederlandse Smalspoorweg Stichting

door P. v.d. Ham